Hfvvs logo

 

VVS

 

Ventilation

 

Referencer

Ventilation

Vi tilbyder ventilationsanlæg til parcelhuse og større bygninger.

Ventilationens indflydelse på at indeklimaet er i orden, er ofte overset i
forhold til sundhed og trivsel.

Når man efterisolerer sit hus, går det  ud over den naturlige ventilation
der er, når luften siver igennem sprækker og utætheder. Derfor er det
er en forudsætning for et fortsat godt indeklima, at huset bliver
ventileret, f.eks. ved at få etableret et mekanisk udsugningsanlæg, evt.
med varmegenindvinding, så det ikke går ud over varmeregningen.